Téma: Informace o záměru zastavět Juranku

Nový územní plán Brna obsahuje ve všech třech variantách zrušení zahrádek na Jurance za účelem výstavby bytů. Pokud chce někdo vyslovit nesouhlas s tímto záměrem, musí tak učinit do 10. března. Aktuální info na
http://www.kohoutovice.org/juranka-achtelky/

Naposledy upravil: Jana Konečná (2011-02-04 09:53:24)

2

Re: Informace o záměru zastavět Juranku

Není pravda, že koncept nového územního plánu obsahuje ve všech třech variantách zrušení zahrádek.
Naopak, ve variantě I je celá Juranka určena k zástavbě rodinnými domy, ve variantách II a III je Juranka ponechána jako zahrádkářská oblast. Podle zástupce zpracovatele (Arch.Design) je tato lokalita velmi složitá, zejména kvůli dopravní obslužnosti, a proto je zpracována, ve dvou, resp. třech variantách od 0% do 100% zástavby. Vše je zatím ve hvězdách či kuloárech.

3

Re: Informace o záměru zastavět Juranku

Děkuji za upozornění, máte pravdu, moje informace byla nepřesná. V současné době již máme varianty pořádně prostudované a připravili jsme k tomu připomínku. Pokud chcete, můžete připomínku (zástupce veřejnosti) podpořit svým podpisem, aby měla více zastánců.

4

Re: Informace o záměru zastavět Juranku

Včera jsem byla na veřejném projednání nového územního plánu a myslím, že o Jurance by bylo dobré vědět následující:
1) má tam bydlet 4 000 lidí (pro srovnání - v celých Kohoutovicích bydlí 12 000 lidí)
2) varianty jsou prakticky 2 - buď plné zastavění, nebo stávající stav. Co se zatím asi moc neví je, jak se mají ty 4 tisíce lidí dostat z Juranky každý den do města a zpět. Přes Jundrov to nejde, protože v klíčových místech stojí domy blízko u sebe a nejde tam postavit dostatečně široká silnice, aby projel autobus nebo trolejbus. Zbývá druhá a jediná realizovatelná možnost - z ulice Libušino údolí. Prakticky by byla využita zatím slepá silnice - první odbočka z okružní Libušiny třídy v místech, kde jsou nyní autoservisy (pod prvními paneláky).  Tudy by šla do lesa a po stávající lesní cestě by vystoupala na hřeben, odkud by pokračovala přes celou Juranku.

Osobně mi to přijde jako megalomanství a rozhodně nezávidím těm lidem, kteří bydlí v zatím slepé ulici v domech kolem budoucí autostrády. Jsem ráda, že nejsem mezi nimi a doufám, že dostanou možnost se nějak bránit proti tomuto záměru.

Re: Informace o záměru zastavět Juranku

Dobrý den,

Vaše iniciativa v podstatě shrnula veškeré změny, které nám nový územní plán nabízí na území Kohoutovic, do jednoho pytle a podává námitku ve smyslu rčení: Všechno nové je špatně, ať vše zůstane jak je, tak je to nejlepší!!!
Administrátor této diskuze neměl ani prostudované jednotlivé variantní řešení ÚP zástavby Juranky a již věděl, že nesouhlasí se zástavbou a rychle chce vyjádřit nesouhlas s připojením co nejvíce podpisů.

Jsem občanem Kohoutovic od narození, tedy déle než 30 let. Kohoutovice jsou "zakonzervované". Od roku 1980 se v Kohoutovicích vyjma stavebně technických úprav (zateplení) zdejších paneláků a výstavby Aqua parku VŮBEC NIC, ALE PRANIC (co se týče urbanismu) NEUDÁLO. Nemá ani smysl vyjmenovávat co vše zde chybí...
A pokud bude mladá generace (kterou reprezentují bohužel i tvůrci této iniciativy) uvažovat ve smylu myšlenek prezentovaných na těchto stránkách, NIC SE ZDE DALŠÍCH PATNÁCT LET ANI NEUDĚJE!!!

Dále se zaměřím pouze na rozvoj bydlení - lokalitu Juranka:
Lokalita na Jurance je obrovská šance jak se vypořádat dluhy, které tady 30 let máme z minulého období.
V současné době je využíváno ke svému účelu odhadem cca 30% zahrádek. Ostatní zahrádky leží ladem a z malých malebných boudiček se staly ruiny typu předměstských osad v Albánii či Rumunsku.
Pokud by byla lokalita stavebně zpřístupněna, pochopitelně by vše bylo podmíněno územními studiemi a regulativy.
Nikdo by stávajícím vlastníkům zahrádek nebral možnost pozemky jako zahrádky i nadále využívat.
To, že se jedná o technicky obtížně přístupnou lokalitu nezpochybňuji, ale pokud se zde má něco udít, musí se také někdy začít - DNES.

Co se týče příjezdové komunikace z Libušina údolí - přímo v místě bydlím. Auta tam 30 let jezdí do lesa (24 hodin denně) na nezpevněnou zablácenou neodvodněnou lesní komunikaci a neřízeně znečišťují komunikace a parkovací stání vč. vozidel na celém sídlišti!!!
Doporučuji navštívit osobně - horší už to být nemůže.
Nevidím jediný důvod proč by komunikace neměla být zpevněna, odvodněna a užívána řádně v rámci legislativního rámce s vybudováním chodníku pro pěší.

Nejdůležitějším faktem však pro mne zůstává konstatování:
PRO DALŠÍ ROZVOJ BYDLENÍ V KOHOUTOVICÍCH NEEXISTUJE JINÁ VARIANTA NEŽ JURANKA...?


Pokud podepíšete petici zamezíte tak Kohoutovicícm na dalších min. 15 let v rozvoji a odsunete tento nevyhnutelný rozvoj o dalších 15 let.
Kohoutovice tak zůstanou nadále jen zrekonstruovanou panelákovou zónou umístěnou do krásného prostředí lesů bez nové nabídky kvalitnějšího bydlení a to je pro mne málo.
Zamyslete se prosím.


Butkaj

6

Re: Informace o záměru zastavět Juranku

Dobrý den, děkuji za reakci a pokusím se odpovědět. Moje jistá ukvapenost pramenila z toho, že poslední termín, kdy může veřejnost vstoupit do jednání o územním plánu, se uzavře 10.3.2011, pak už budou rozhodovat jen politici a úředníci. Připomínku je proto potřeba podepsat včas.

Že se v Kohoutovicích kromě Aquaparku za 30 let nic moc dále nepohlo, to máte úplnou pravdu. Kohoutovice potřebují funkční plnohodnotné náměstí, kulturní sál, více možností pro podnikání či zaměstnání a tak dále.
V tom by nám bohužel nová obytná čtvrť bez vlastní infrastruktury -  zástavba rodinnými domky na Jurance - nepomohla.

Re: Informace o záměru zastavět Juranku

Dobrý den,

mimo prostorů pro podnikání jak píšete a i kulturní sál atd. potřebujeme v Kohoutovicích dle mého názoru hlavně opravdový obchod s potravinami! V Kohoutovicích jsme mimo Komína snad jedinou čtvrtí bez většího nového marketu. Dva staré Alberty a Brněnka mne osobně ani mému blízkému okolí svým rozsahem sortimentu, kvalitou obsluhy, cenami ani omezenou možností parkování rozhodně nevyhovují a za nákupy jezdím mimo Kohoutovice. Domnívám se, že většina občanů by přivítala možnost nákupu ve větším marketu v souladu s dnešními trendy, tak jak tyto markety jsou rozesety na celém území města Brna.

Pro případného investora - pro výstavbu nového marketu v souladu s navrhovaným ÚP je jediná vhodná plocha na prostranství mezi zastávkami Borodinova a Libušina třída. V návaznosti na případné rozšíření směrem na Juranku by tento market byl vybudován v dopravním uzlu Libušina třída x "nová zástavba Juranka". Plocha je rozsáhlá a umožňuje i realizování dalších aktivit.

Z tohoto důvodu by nezanedbatelné rozšíření potenciální spotřební klientely o další rezidenční oblast bylo novým důležitým impulzem a mohlo by podpořit výstavbu tohoto "nákupního kohoutovického centra", které zde dnes postrádám.
V tomto smyslu se domnívám, že by tedy zástavba Juranky a rozšíření počtu obyvatel rozhodně Kohoutovicím pomohla.
Infrastruktura "ve smyslu - dostupnosti zákl. potřeb obyvatel", jak píšete by byla zabezpečena velmi dobře právě v dopravním uzlu Libušina třída x "nová zástavba na Jurance". V nové lokalitě by byla vybudována také škola.

8

Re: Informace o záměru zastavět Juranku

Milý pane Butkaji,

vítám tuto diskusi o našich připomínkách ke konceptu územního plánu. Protože bych rád vyjasnil, že rozvoji Kohoutovic nebráníme, ale právě naopak:

- Chceme, aby v Kohoutovicích VZNIKLO centrum městské části s náměstím. Nelíbí se nám, že koncept Územního plánu tuto pozitivní změnu dostatečně negarantuje.

- Požadujeme, aby se humanizovala veliká bezútěšná prostranství jako je OKO. 

- Prosazujeme, aby výstavbu bydlení vždy provázela výstavba veřejné a komerční vybavenosti - jen čtvrť, kde lidé bydlí, pracují, chodí do školy atd. má šanci být živou součástí města.

Jediné, co v naší připomínce paušálně odmítáme, jsou sjezdovky. Jelikož nesporně největší hodnotou Kohoutovic je jejich (v rámci Brna unikátní) krajinný kontext, nepovažujeme jeho devastaci komerčním sportem za "rozvoj Kohoutovic".

Těším se na další pokračování diskuse.

Re: Informace o záměru zastavět Juranku

Ještě doplňuji k tématu "market":
Došlo mi, že pan Butkaj hovoří zřejmě o nevábném prostoru uvnitř prvního velkého oblouku Libušina údolí ( http://www.mapy.cz/#mm=TtTcFP@x=1380070 … 14976@z=15 ). V tomto místě je v konceptu Územního plánu zakreslena rozvojová lokalita určená pro komerční vybavenost. To je např. ten market, o kterém byla řeč.
Proti tomuto záměru ovšem nic nenamítáme.