Téma: Juranka, Achtelky a výstavba bydlení v některých záměrech

http://www.kohoutovice.org/juranka-achtelky/