6 Redakční rada KK = ČSSD+ODS

od Jana Konečná

8 Radnice nenaznala

od Jana Konečná