Pravidla užívání fóra:

Přístupem na toto fórum souhlasíte s následujícími podmínkami:

Zavazujete se nepřispívat na fórum hanlivým nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony České republiky či mezinárodní právo, ani příspěvky reklamního charakteru. Jinak můžete být z fóra vykázán/a, IP adresy jsou ukládány pro případné uplatnění tohoto opatření. Administrátor fóra může odstranit, zkrátit, přesunout či zamknout jakékoliv téma či příspěvek, i smazat zaregistrovaného uživatele. (Jinak můžete své příspěvky upravovat nebo mazat jen vy sám/sama). Coby uživatel/ka souhlasíte s údaji uloženými v databázi, které jste sám/sama uvedl/a. Přestože toto fórum neposkytne tyto informace třetí straně, nepřebírá provozovatel fóra zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

Fórum je na systému PunBB pod licencí „General Public License“, PunBB software internetové diskuze zprostředkovává.